S_ Peón/a de obras públicas para Touro

REQUISITOS

Capacidade para a realización de esforzo físico, manipulación de cargas e bipedestación.

Imprescindible estar en posesión do certificado de discapacidade.

 

CONDICIÓNS

Xornada completa de luns a venres.

Horario de 8:30 horas a 18:00 horas cos descansos correspondentes.

Si Non