S_ Técnico/a de mantemento para Santiago

REQUISITOS

Formación mínima.

Ciclo formativo na rama de electromecánica, electrónica, electricidade ou similares.

Experiencia previa en mantemento industrial.

Permiso de conducir e dispoñibilidade de vehículo propio para o desprazamento ao posto de traballo.

Imprescindible estar en posesión de certificado de discapacidade igual ou superior ao 33%.

 

CONDICIÓNS

Contrato temporal.

Xornada completa de luns a venres.

Incorporación inmediata.

Si Non