S_ Técnico/a de Telecomunicacións para Coruña

REQUISITOS

Titulación de Enxeñería en Telecomunicacións ou Ciclo de Informática.

Experiencia previa de 12 meses en posto similar.

Imprescindible estar en posesión do certificado de discapacidade.

 

FUNCIÓNS

Implantación de solucións a empresas de complexidade baixa/media levando a cabo as distintas fases do proxecto (rexistro, posta en marcha, implantación e entrega final) así como interlocutor habitual coas áreas internas.

Revisión do modelo e prazos ofrecidos por tramitación para minimizar posibles impactos.

Supervisión da revisión da infraestrutura necesaria para provisionar o proxecto.

 

CONDICIÓNS

Xornada completa.

Lugar de traballo en Sada.

Si Non