S_ Operario/a condutor/a de carretilla elevadora para Ribadavia

REQUISITOS

Carné profesional de carretilla elevadora.

Valórase experiencia previa no manexo de carretilla.

Capacidade de bidepedestación, destreza manual e realización de esforzo físico.

Valórase ter permiso de conducir B e dispoñibilidade de coche propio.

Imprescindible estar en posesión do certificado de discapacidade.

 

FUNCIÓNS

Tarefas de almacén, picking e condución de carretilla elevadora.

 

CONDICIÓNS

Contrato temporal. Incorporación en abril.

Xornada completa de luns a venres (dispoñibilidade para fins de semana).

Dispoñibilidade para traballar en quendas (mañá ou tarde).

Si Non