S_ Carpinteiro/a para Mos

REQUISITOS

Valóranse cursos de formación na rama de carpintería.

Imprescindible 6 meses de experiencia en posto similar.

Capacidade para a bipedestación, manipulación de pesos, destreza manual e boa mobilidade.

Imprescindible estar en posesión do certificado de discapacidade. 

 

FUNCIÓNS

Labores de carpintería para a creación de mobles (mobles, portas, contraventanas, etc) e a súa posterior instalación.

Manexo de ferramentas propias do posto.

 

CONDICIÓNS

Xornada completa.

De luns a venres en horario de 8:00 a 16:00 horas.

Contrato inicial por ETT con posibilidade de incorporación á empresa.

Si Non