S_ Delineante/a para Santiago

REQUISITOS

Formación grao superior Edificación e Obra Civil, Proxectos de Obra Civil ou similar.

Valórase positivamente experiencia traballando con estruturas metálicas.

Experiencia utilizando software de Autodesk ( Revit, AutoCad, Cevil 3D).

Coñecementos de BIM.

Valórase positivamente ter coñecementos de inglés.

Permiso de conducir e dispoñibilidade de vehículo propio (para o desprazamento ao centro de traballo).

Imprescindible estar en posesión do certificado de discapacidade.

 

FUNCIÓNS

Desenvolvemento de coleccións técnicas de planos de medios auxiliares.

Elaboración de medicións.

Interpretación de planos e delineación de procesos construtivos.

 

CONDICIÓNS

Contrato temporal con posibilidade de continuidade na empresa.

Xornada completa partida.

Horario de luns a xoves de 9:00 a 14:30 horas e de 16:00 a 19:00 h e venres de 9:00 a 15:00 horas.

Si Non