S_ Peón/a de reciclaxe de colchóns para Vigo

REQUISITOS

Formación de carretilla elevadora.

Experiencia previa dun ano no manexo de carretilla elevadora.

Valórase experiencia en postos de reciclaxe.

Capacidade de bipedestación, manipulación de pesos e boa mobilidade en xeral.

Capacidade auditiva para escoitar o timbre de chegada dos camións.

Imprescindible estar en posesión do certificado de discapacidade.

 

FUNCIÓNS

Desmonte de colchóns para sacar as teas, recheos e arames con axuda de ferramentas.

Manexo da carretilla para a carga e descarga dos camións.

 

CONDICIÓNS

Contrato inicial a través de ETT con posibilidade de incorporación á empresa.

Xornada completa.

De martes a domingo en quenda de noite.

Si Non