S_ Recepcionista para Pontevedra


REQUISITOS

Formación en ferramentas informáticas (Paquete Office).

Preferiblemente con experiencia previa en postos similares.

Habilidades comunicativas e para a atención ao cliente.

Imprescindible estar en posesión de certificado de discapacidade igual ou superior ao 33%.

 

FUNCIÓNS

Recepción e atención de chamadas telefónicas.

Realización de xestións administrativas.

 

CONDICIÓNS

Contrato temporal.

Xornada completa. 

 

Si Non