S_ Xefe/a de máquina para Silleda

REQUISITOS

Experiencia ou habilidade en mecánica básica ou mantemento.

Coñecementos de soldadura básica.

Valórase coñecementos en electricidade e fontanería, formación profesional en mecánica e electromecánica.

Competencias profesionais de liderado, xestión de equipos, proactividad, responsabilidade e organización.

Imprescindible estar en posesión do certificado de discapacidade.

Si Non