A distancia

Para a realización dos cursos de Formación a Distancia recorremos ao sistema de comunicación por módem con acceso a Internet mediante RTC, ADSL, conectado con ordenadores monopraza onde traballan os alumnos dende o seu propio domicilio.

A temática dos cursos realizados foi:

  •  Informática básica.
  •  Teletraballo administrativo.
  •  Informática e aplicacións especiais para persoas con grande discapacidade.

 

Listado de cursos de formación

Non se atoparon resultados!