Curso de Acompañamento de transporte adaptado en Ponteareas

Curso de Acompañamento de transporte adaptado en Ponteareas

COGAMI inicia curso de Acompañamento de transporte adaptado en Ponteareas

Data inicio:04/02/2019         

Data Fin: 18/03/2019

Número horas: 130 horas presenciais en horario de 9 a 14 horas

Requisitos para formar parte: ter discapacidade recoñecida.

Módulos: Coñecemento da discapacidade, lexislación sobre transportes colectivos e funcións do acompañante no transporte, actuación do auxiliar no transporte de persoas con discapacidade, Seguridade e prevención de riscos laborais no transporte colectivo.

Este curso está financiado pola Consellería de Política Social e o Fondo Social Europeo.