Presencial

Cada vez que impartimos un curso, temos en conta as necesidades da pesroa como tamén as demandas dos tecido empresarial, porque o noso obxectivo é que exista a inserción ao finalizar a formación.

As persoas beneficiarias do servizo de formación son as persoas con discapacidade. Ofrecémoslles Formación Profesional Ocupacional e accións formativas para persoas desempregadas a través dos seguintes procesos:

  • Deseño de cursos.
  • Planificación da formación.
  •  Impartición de cursos.
  •  Realización de prácticas non laborais.
  • Avaliación xeral do curso.