Ofertas de Emprego

 

R_ Auxiliar de axuda a domicilio para Noia

REQUISITOS

Permiso de conducir e dispoñer de vehículo propio.

Valórase formación ou certificado de profesionalidade na rama sociosanitaria.

Dispoñibilidade para traballar de luns a domingo cos descansos que establece o convenio.

Imprescindible estar en posesión do certificado de discapacidade ou incapacidade permanente.

 

FUNCIÓNS

Tarefas de aseo, mobilizaciones,limpeza e control de medicación.

 

CONDICIÓNS

Xornada completa.

De luns a domingo por quendas en horario de mañá de 8:00 a 15:00 horas ou de tarde de 15:00 a 22:00 horas cos descansos correspondentes.

Salario por convenio.

Previsión de incorporación inmediata.