Ofertas de Emprego

 

S_ Camareiro/a para Laracha

REQUISITOS

Valórase experiencia previa en posto similar.

Imprescindible estar en posesión do certificado de discapacidade.

 

FUNCIÓNS

Atención e servizo á clientela.

 

CONDICIÓNS

Xornada completa.