Ofertas de Emprego

 

S_ Logopeda para A Coruña

REQUISITOS

Imprescindible estar en posesión de certificado de discapacidade igual ou superior ao 33%.

 

CONDICIÓNS

Contrato temporal polo programa Coopera con duración de 12 meses.

Xornada parcial.

De luns a venres.