Ofertas de Emprego

 

S_ Persoal de limpeza para Betanzos

REQUISITOS

Experiencia previa en limpeza e coñecementos no uso da fregadora.

Dispoñer de vehículo propio.

Imprescindible estar en posesión de certificado de discapacidade igual ou superior ao 33%.

 

FUNCIÓNS

Limpeza de aseos, vestiarios, zonas comúns, aparcadoiro e ascensor.

 

CONDICIÓNS

Contrato temporal para cobertura das vacacións desde o 16 de agosto ao 1 de setembro.

Xornada parcial de 24 horas semanais.

De luns a sábado en horario de 7:00 h a 11:00 h.

Data de incorporación o 16 de agosto.

Salario segundo convenio.