Ofertas de Emprego

 

S_Cociñeira/o Axudante de cociña para Ourense / Allariz

REQUISITOS

Ciclo Formativo Grao Medio/Superior en Cociña e Restauración.

Experiencia en posto similar.

Permiso de conducir B e dispoñibilidade de coche propio.

Competencias organizativas, resolutivas e tolerancia a estrés.

Capacidade para dirixir e supervisar un equipo de traballo.

Estar en posesión de certificado de discapacidade igual ou superior ao 33%.

 

FUNCIÓNS

Elaboración de pratos e creación de menús e cartas.

Organización do material, recursos, produtos e servizo.

Cumprir as normas de hixiene e seguridade.

 

CONDICIÓNS

Contrato temporal con posibilidades de continuidade.

Xornada completa.

Dispoñibilidade inmediata e para traballar a quendas e fins de semana.

Centro de traballo pode ser en Ourense ou Allariz.

Salario por convenio.