Ofertas de Emprego

 

S_ Condutor/a de camión para Pereiro de Aguiar

REQUISITOS

Permiso de conducir C.

Tarxeta de cualificación de condutor e CAP en vigor.

Imprescindible estar en posesión do certificado de discapacidade igual ou superior ao 33%.

 

FUNCIÓNS

Condutor/a de camión para planta de reciclaxe.

 

CONDICIÓNS

Contrato temporal con posibilidade de continuidade.

Xornada completa.

Xornada laboral por quendas con horario a definir.

Previsión de incorporación inmediata.