R_ Condutor/a de camión para Santiago


REQUISITOS

Permiso de conducir Carné C + CAP para transporte de mercadorías e Tarxeta de tacógrafo vixente.

Experiencia previa no sector da Condución ou do Transporte e Xestión de Residuos.

Estar en posesión do certificado de discapacidade igual ou superior ao 33%.

 

FUNCIÓNS

Realizar a recollida segundo o establecido na folla de roteiro rexistrando calquera incidencia que puidese xurdir.

Comprobar que o mantemento do vehículo é correcto.

Tarefas de almacén e carretillero/a.

Outras inherentes ao posto.

 

CONDICIÓNS

Contrato a xornada completa de luns a venres en horario continuo.

Quendas de 06:00 a 15:00 horas ou 15:00 a 22:00 horas.

 Posición estable.

Salario por convenio Sector Xestión de Residuos.

Dispoñibilidade para incorporación inmediata.

 

Si Non