O Propósito de COGAMI é conseguir a plena inclusión das persoas con discapacidade en todos os ámbitos da sociedade.

A Misión é a defensa e promoción dos dereitos das persoas con discapacidade, a transformación social, o fortalecemento do asociacionismo, a xeración de oportunidades de emprego e a prestación de servizos que satisfagan as necesidades e expectativas das persoas con discapacidade en todo o territorio de Galicia.

A Visión é a de ser unha entidade centrada na persoa, sostible e recoñecida pola sociedade pola proximidade, polos seus valores e o liderado na busca e aplicación de metodoloxías de traballo coas persoas con discapacidade e na prestación de servizos de excelencia dirixidos ás mesmas.

En termos xerais, COGAMI adhírese á Declaración Universal dos Dereitos Humanos, á carta de Dereitos Sociais da UE, ás normas unificadas de Igualdade e á Convención da ONU sobre os Dereitos das Persoas con Discapacidade. COGAMI, adopta ademais estes valores:

Valores de xestión:

Transparencia

Mellora continua

Innovación

Calidade

Profesionalidade

Democracia interna

Enfoque de xénero

               Valores da entidade:

               Defensa de dereitos das persoas con discapacidade

               Igualdade interseccional

               Solidariedade

               Participación

               Implicación Social

               Independencia