Impulsado no ano 2018, contribúe á mellora continua da Organización.

COGAMI ten unha cultura asociativa e empresarial que incorpora os máis altos estándares de cumprimento normativo e un relevante cadro de valores éticos, recollidos no seu Código Ético.

Por iso, contamos cun Programa de Cumprimento Normativo que abrangue toda a organización, vinculando aos grupos de interese, ao persoal, ao voluntariado, ás persoas usuarias e ás entidades clientas, provedoras e asociadas, en todas as nosas áreas de actividade.

Conscientes de que unha Canle de Denuncias é unha ferramenta fundamental para a efectividade do noso Programa de Cumprimento Normativo, pois permite detectar de forma temperá posibles irregularidades e adoptar medidas preventivas que impidan a súa comisión, pomos á súa disposición esta aplicación, CANAL RESPONSABLE, propiedade dun terceiro externo e independente, concibida como unha canle segura de presentación de denuncias.


Prema aquí para acceder ao CANAL RESPONSABLE de COGAMI.

Prema aquí para acceder ao CANAL RESPONSABLE do grupo de empresas de COGAMI.

Prema aquí para acceder ao CANAL RESPONSABLE de Meular e Combina.

Prema aquí para acceder ao CÓDIGO DE CONDUTA E BOAS PRÁCTICAS CORPORATIVAS.