Despois da Asemblea é o máximo órgano de dirección. Foi elixida no ano 2023 por un período de catro anos, sendo estes os membros que a conforman:

       

 

Anxo Queiruga Vila |

Presidente

       

Ramón Sestayo Lestón |

Vicepresidente 1º  

Mónica Álvarez San Primitivo |

Vicepresidenta 2ª 

       

Víctor Silva Suárez |

Secretario Xeral  

       

Juana Tubío Ordóñez |

Vicesecretaria

Álvaro García Bustelo |

Tesoureiro  

       

Paulo Fontán Torreiro |

Vicetesoureiro

       

Celso Álvarez Pérez |

Vogal

José Luís Costoya Quintela |

Vogal

       

Laura Quintas Lorenzo |

Vogal  

       

Manuel Santos Lamas |

Vogal

Ignacio Rodríguez Sáez |

Vogal  

       

Carmen Fernández González |

Vogal

       

Juan Antonio Da Silva Irago |

Vogal  

 José Luis LoloCeleiro |

Vogal 

         

Montserrat Cuevas Gándara |

Vogal

       

Francisco Javier Mouriño Grandío |

Vogal