A estrutura organizativa interna vén marcada pola distinción de diversas áreas de actividade e de xestión.