O programa de formación de COGAMI está adaptado ás necesidades e capacidades das persoas con discapacidade, para que adquiran as competencias que as capaciten para o seu desenvolvemento persoal e social.

Tipoloxía de cursos:

• Cursos AFD

• Cursos convenio F.P./F.O. tanto presenciais como a distancia

• Convenios de colaboración con empresas de formación

• Concursos públicos dos seguintes organismos: Ministerio, ONCE, Deputación e Xunta

• Organización de cursos especializados

Se queres informarte sobre cursos que inician, podes chamar ao teléfono 981 574 698 ou enviar un correo  electrónico formacion@cogami.gal