Prestan servizos de apoio adecuados ás necesidades das persoas con discapacidade que acoden aos centros.

Os centros de recursos prestan servizos de apoio ás necesidades das persoas con discapacidade e familias.

Un equipo de profesionais valora individualmente, en colaboración coa propia persoa e familia, as necesidades das persoas para deseñar un plan de atención axustado ás súas capacidades.

Os centros de recursos ofrecen prazas de centro de día e ocupacional concertadas nas que desenvolven os seguintes servizos:


-  Información e asesoramento                    -  Rehabilitación

-  Educación básica                                     -  Obradoiros de emprego

-  Formación                                                -  Intermediación laboral

-  Actividades deportivas e de lecer             - Transporte adaptado

Podes descargar máis información aquí    

Consulta a memoria de actividades dos centros neste enlace

Se queres obter máis información do que son os centros de recursos, podes contactar nestes enderezos: