Estes son os informes auditados das contas de COGAMI

                   

 Contratos, Subvencións, Orzamentos e Retribucións dos Responsables da organización: Podes descargar a información neste enlace.