O modelo de xestión está avalado polos recoñecementos recibidos pola nosa Organización.

No ano 2006 COGAMI decide, co fin de poder ofrecer os mellores servizos para as persoas con discapacidade, que era necesario incorporar dentro da Organización un sistema de xestión da calidade que permita impulsar e estimular a mellora continua.

É aquí cando se pon en marcha o sistema de calidade, que dende o ano 2013, conta con dous recoñecementos que avalan os seus logros, sendo estes: