Son as normas que regulan como debemos comportarnos dentro da organización e do movemento asociativo.

 Código ético.