Aviso Legal

Condicións xerais de uso de WEBSITE

Tódolos dereitos de propiedade industrial e intelectual do website www.cogami.gal son unha propiedade da Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (COGAMI), ou no seu caso de terceiras persoas.

COGAMI é unha entidade sen ánimo de lucro declarada de utilidade pública con domicilio en Santiago de Compostela (A Coruña – España – Europa) en rúa Modesto Brocos, nº7, 3º bloque, Baixo, e con CIF G-32115941, correo electrónico correo@cogami.gal e teléfono 981 574 698.

A persoa usuaria poderá visualizar tales elementos e incluso imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do seu ordenador ou en calquera outro soporte físico sempre e cando sexa, única e exclusivamente, para o seu uso persoal e privado, quedando, por tanto, terminantemente prohibida a súa utilización con fins comercias, a súa  distribución, así como a súa modificación, alteración ou descompilación.

COGAMI resérvase o dereito de efectuar sen previo aviso as modificacións que considere oportunas nos seus websites, podendo cambiar, suprimir ou engadir tanto os contidos e servizos que se presten a través da mesma como a forma na que estes aparezan presentados ou localizados nos seus websites.