S_ Operario/a de fábrica para Boqueixón

REQUISITOS

Experiencia previa en posto de industria ou almacén.

Valórase dispoñer de formación de carretilla elevadora. 

Capacidade de bipedestación, manipulación de pesos e boa destreza manual.

Imprescindible estar en posesión do certificado de discapacidade.

 

FUNCIÓNS

Tarefas de descarga dentro do proceso produtivo. 

 

CONDICIÓNS

Contrato temporal.

Xornada completa de luns a venres.

Quendas rotativas de mañá e tarde.

Dispoñibilidade para incorporación inmediata.

Si Non