ALCER Coruña organiza en Ferrol obradoiro sobre diálise e adaptación ás actividades da vida diaria