Alcer Coruña organiza obradoiro para mellorar a independencia nas actividades da vida diaria