Alcer Coruña imparte obradoiro de formación para a mellora da adherencia á medicación