Deputación Lugo

Deputación Lugo

A Deputación de Lugo colabora con COGAMI na inserción laboral e dinamización asociativa
. Tamén nos servizos e itinerarios no rural a través do Servizo de intermediación laboral para as persoas
 con discapacidade das zonas rurais da provincia de Lugo.

Outra subvención que achega a COGAMI
é a nominativa a través da contratación dunha traballadora social para o proxecto de
Dinamización Asociativa.