Deputación Lugo

Deputación Lugo

A Deputación de Lugo colabora con COGAMI na inserción laboral e dinamización asociativa
. Tamén nos servizos e itinerarios no rural a través do Servizo de intermediación laboral para as persoas
 con discapacidade das zonas rurais da provincia de Lugo.

Outra subvención que achega a COGAMI
é a nominativa a través da contratación dunha traballadora social para o proxecto de
Dinamización Asociativa.

A través do proxecto Centro de atención diúrno terapéutica Fingoi-Lugo para a anualidade 2023 (Expediente 2023/SBN_01/000075), colabora na promoción da autonomía persoal das 35 persoas usuarias, favorecendo a súa participación social na contorna con programas de rehabilitación e mantemento, formación básica e instrumental, información, valoración, seguimento e orientación, obradoiros artesanais, programas deportivos, culturais e de lecer, ademais do servizo de transporte adaptado e comedor.