Dirección Xeral de Persoas con Discapacidade

Dirección Xeral de Persoas con Discapacidade

A Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade apoia o servizo de información, asesoramento e formación que COGAMI ten en Lugo, Mos e A Coruña.