Secretaría de Estado de Educación,  Formación Profesional e Universidades

Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades

Financia accións formativas para adultos a través das subvencións a entidades privadas sen fins de lucro para a realización de actuacións dirixidas á atención educativa de persoas adultas que presenten necesidades educativas especiais durante o curso 2016-2017.