Secretaría Xeral de Igualdade

Secretaría Xeral de Igualdade

Esta Secretaría Xeral financia en 2019 con 40.000 euros un programa dirixido a mulleres en situación de especial vulnerabilidade e que cofinancia o Fondo Social Europeo, con cargo ao programa operativo  FSE Galicia 2014-2020.

Este financiamento permite que COGAMI desenvolva un Servizo de Atención Especializada á Muller con Discapacidade, co obxectivo de contribuír á consecución dos obxectivos vitais das mulleres con discapacidade beneficiarias do servizo, mediante o deseño, implementación e avaliación de plans personalizados de integración a fin de mellorar o seu grao de autonomía persoal e de participación social e/ou laboral.