Como informar de colectivos en perigo de exclusión?

Como informar de colectivos en perigo de exclusión?

Podes descargar a gua neste enlace.