Formación en competencias para o emprego: Convocatoria 2018-2019

Formación en competencias para o emprego: Convocatoria 2018-2019

Axuda concedida 78.503,46€.

        

PROXECTO Nº1: Formación en competencias para o emprego. Provincia de A Coruña

Obxectivo: Deseño e desenvolvemento de itinerarios formativos individuais dirixidos a persoas con discapacidade maiores de idade residentes na provincia de A Coruña co obxecto de mellorar a súa empregabilidade e participación social a través da mellora das habilidades socio laborais, das habilidades da vida diaria en tarefas orientadas á autoxestión, e das competencias comunicativas, lectoras e sociais das persoas beneficiarias.

As accións formativas contempladas neste proxecto inclúen unha carga horaria relevante de formación práctica no que podería ser un futuro posto de traballo das persoas participantes.

De xeito concreto, desenvolveranse as seguintes accións formativas:

PROXECTO Nº2: Formación en competencias para o emprego. Provincias de Lugo, Ourense e Pontevedra.

Obxectivo: Deseño e desenvolvemento de itinerarios formativos individuais dirixidos a persoas con discapacidade maiores de idade residentes nas provincias de Lugo, Ourense e Pontevedra co obxecto de mellorar  a súa empregabilidade e participación social a través da mellora das habilidades socio laborais, das habilidades da vida diaria en tarefas orientadas a autoxestión, e das competencias comunicativas, lectoras e sociais das persoas beneficiarias.

As accións formativas contempladas neste proxecto inclúen unha carga horaria relevante de formación práctica no que podería ser un futuro posto de traballo das persoas participantes.

De xeito concreto, desenvolveranse as seguintes accións formativas:

PROXECTO Nº3: Formación habilidades sociolaborais. Ferrolterra.

Obxectivo: Deseño e desenvolvemento de itinerarios formativos individuais dirixidos a persoas con discapacidade maiores de idade residentes na comarca de Ferrolterra co obxecto de mellorar a súa empregabilidade e participación social a través da mellora das habilidades socio laborais, das habilidades da vida diaria en tarefas orientadas a autoxestión, e das competencias comunicativas, lectoras e sociais das persoas beneficiarias.

De xeito concreto, desenvolveranse as seguintes obradoiros prelaborais: