Formación para o emprego: Convocatoria 2019-2020

Formación para o emprego: Convocatoria 2019-2020

CONVOCATORIA 2019-2020

Procedemento: BS614A

            

PROXECTO 04-0003. FORMACIÓN PARA O EMPREGO DA PROVINCIA DE A CORUÑA

Axuda concedida: 21.631,00€.

Obxectivo: deseño e desenvolvemento de itinerarios formativos individuais dirixidos a persoas con discapacidade maiores de idade residentes na provincia de A Coruña co obxecto de mellorar a súa empregabilidade e participación social a través da mellora das habilidades socio laborais, das habilidades da vida diaria en tarefas orientadas á  autoxestión, e das competencias comunicativas, lectoras e sociais das persoas beneficiarias.

As accións formativas contempladas neste proxecto inclúen unha carga horaria relevante de formación práctica no que podería ser un futuro posto de traballo das persoas participantes.

De maneira concreta, desenvolveranse as seguintes accións formativas:

PROXECTO 04-0004. FORMACIÓN PARA O EMPREGO. PROVINCIAS DE LUGO E PONTEVEDRA

Axuda concedida: 40.496,33€

Obxectivo: deseño e desenvolvemento de itinerarios formativos individuais dirixidos a persoas con discapacidade maiores de idade residentes nas provincias de Lugo e Pontevedra co obxecto de mellorar a súa empregabilidade e participación social a través da mellora das habilidades socio laborais, das habilidades da vida diaria en tarefas orientadas á  autoxestión, e das competencias comunicativas, lectoras e sociais das persoas beneficiarias.

As accións formativas contempladas neste proxecto inclúen unha carga horaria relevante de formación práctica no que podería ser un futuro posto de traballo das persoas participantes.

De maneira concreta, desenvolveranse as seguintes accións formativas:

PROXECTO 04-0005.FORMACIÓN HABILIDADES SOCIOLABORAIS FERROLTERRA.

Axuda concedida: 16.000€

Obxectivo: Deseño e desenvolvemento de itinerarios formativos individuais dirixidos a persoas con discapacidade maiores de idade residentes na comarca de Ferrolterra co obxecto de mellorar a súa empregabilidade e participación social a través da mellora das habilidades socio laborais, das habilidades da vida diaria en tarefas orientadas á  autoxestión, e das competencias comunicativas, lectoras e sociais das persoas beneficiarias.

De maneira concreta, desenvolveranse os seguintes talleres prelaborais: