Inicio de curso de operario de xestión residuos urbanos en Santiago

Inicio de curso de operario de xestión residuos urbanos en Santiago

PROXECTO: P3052-2022 OPERARIO/A DE XESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS

Axuda concedida: 17.200 €

 P3052-2022

CONVOCATORIA DE AXUDAS ECONÓMICAS PARA A SELECCIÓN DE OPERACIÓNS PARA A REALIZACIÓN DE ACCIÓNS FORMATIVAS PARA O EMPREGO PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE ANO 2022-2023 NO MARCO DO PROGRAMA OPERATIVO POISES 2014-2020 COFINANCIADO POLO FONDO SOCIAL EUROPEO (FSE).

OBXECTIVO TEMÁTICO 9. PRIORIDADE DE INVERSIÓN 9.1. OBXECTIVO ESPECÍFICO 9.1.2. RELATIVO A AUMENTAR A CONTRATACIÓN DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE EN SITUACIÓN OU RISCO DE EXCLUSIÓN SOCIAL.

Obxectivo xeral do curso: adquirir os coñecementos, capacidades e destrezas necesarias para mellorar a inserción laboral de persoas con discapacidade.

Datas de realización:

            Formación teórica: inicio e fin: 17/04/2023 – 23/05/2023

            Formación no posto de traballo: inicio e fin: 24/05/2023 – 14/06/2023 

Domicilio: COGAMI SANTIAGO Rúa Modesto Brocos 7 3º Blq. baixo

Módulos formativos:

Módulo 1: Xestión de almacén........................................................... 40

Módulo 2: Carretilla elevadora............................................................ 30

Módulo 3: Xestión de residuos........................................................... 40

Módulo 4: Prevención de Riscos Laborais......................................... 10

Formación no posto de traballo.......................................................... 80

Horas totais.................................................................... ...................200 horas