Programa Un a un - POISES ano 2022-2023 no centro de COGAMI en Ferrol

Programa Un a un - POISES ano 2022-2023 no centro de COGAMI en Ferrol

PROXECTO: PERSOAL POLIVALENTE DO SERVIZOS 2.0 (FERROL)

Axuda concedida: 40.000 €

P2786-2022

 

 

CONVOCATORIA DE AXUDAS ECONÓMICAS A PROXECTOS DE REFORZO DA EMPREGABILIDADE DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE “UN A UN” – ANO 2022-23 NO MARCO DO PROGRAMA OPERATIVO POISES 2014-2020 COFINANCIADO POLO FONDO SOCIAL EUROPEO (FSE).

OBXECTIVO TEMÁTICO 9. PRIORIDADE DE INVERSIÓN 9.1. OBXECTIVO ESPECÍFICO 9.1.2. RELATIVO A AUMENTAR A CONTRATACIÓN DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE EN SITUACIÓN OU RISCO DE EXCLUSIÓN SOCIAL.

Obxectivo xeral do curso: adquirir os coñecementos, capacidades e destrezas necesarias para mellorar a inserción laboral de persoas con discapacidade.

Datas de realización:

            Formación Teórica. inicio e fin: 01/03/2023 – 19/04/2023

            Formación no posto de traballo. Inicio e fin: 20/04/2023 – 19/05/2023 

Domicilio: COGAMI Ferrol Rúa Sánchez Calviño nº 56-58 (Ferrol))

Módulos formativos:

Módulo 1: Comunicación e atención ao cliente......................................................40h

Módulo 2: Informática e xestións administrativas básicas......................................50h

Módulo 3: Limpieza, tratamiento e mantemento de mobiliario interior e solos.......50h

Módulo 4: Prevención de riscos laborais................................................................10h

Módulo 5: Primeiros auxilios…………………………….……………………..............10h

Módulo 6: Protección contra incendios…………………………………..……...........5h

Formación no posto de traballo.............................................................................100h

Horas totais...........................................................................................................265 h.