Proxecto: curso de controlador/a de acceso en A Coruña

Proxecto: curso de controlador/a de acceso en A Coruña

Axuda Concedida: 20.000€.  P2706-2021

          

PROGRAMA “UNO A UNO” DE REFORZO DA EMPREGABILIDADE DE PERSOAS MOZAS CON DISCAPACIDADE DE FUNDACIÓN ONCE

Convocatoria de axudas económicas concedidas, dentro de formación extra, dentro del Programa Un a Un de Reforzo da Empregabilidade de Persoas Novas con Discapacidade con fondos exclusivos de Fundación ONCE

Obxectivo Xeral do curso:

Mellorar a inserción laboral das persoas con discapacidade, mediante a adquisición de capacidades e competencias para lograr a súa inserción ao mercado laboral. Adquirindo os coñecementos necesarios para a xestión e funcións dun controlador/a de accesos.

Datas de realización. Formación Teórica: inicio e fin: 07/03/2022 – 22/04/2022

Formación no posto de traballo: inicio e fin: 25/04/2022 – 23/05/2022 

Enderezo: Avda. de Cádiz nº1 1º andar ( A Coruña)

Módulos formativos:

Control de accesos 30
Lexislación sobre control de accesos 15
Primeiros auxilios e protección contra incendios 25
Calidade e atención ao cliente 40
Hixiene e seguridade no traballo 15
Novas tecnoloxías e informática 40
Formación no posto de traballo 100
Horas totais 265