Alcer Coruña organiza un obradoiro en Narón para mellorar o coidado de persoas dependentes


O vindeiro venres 19 de maio Alcer Coruña levará a cabo este taller en Narón; terá unha duración de 4 horas e nel as persoas participantes obterán información sobre como previr as situacións de dependencia no día a día así como as diferentes utilidades dos produtos de apoio nas súas actividades da vida diaria; así como hixiene postural e ergonomía das persoas coidadoras.