CLUN asina con COGAMI un compromiso pola inclusión das persoas con Discapacidade de Galicia
  • Novas
  • 09 de junio de 2021

CLUN asina con COGAMI un compromiso pola inclusión das persoas con Discapacidade de Galicia

Co obxecto de sumar esforzos para favorecer o benestar social e a inclusión laboral das persoas con discapacidade en Galicia, CLUN (Cooperativas Lácteas Unidas) asinou un acordo de colaboración con COGAMI. O documento foi subscrito por Juan Gallástegui, Secretario Xeral de CLUN, e Ramón Sestayo Lestón, Vicepresidente Primeiro de COGAMI.

No marco desta alianza, ambas entidades comprométense a impulsar proxectos e accións orientadas a posibilitar a integración socio-laboral, en igualdade de condicións, de persoas con discapacidade nas empresas que forman parte da cooperativa CLUN.

O acordo, que constitúe un importante impulso para fomentar a normalización das persoas con discapacidade na cooperativa CLUN, foi subscrito hoxe, martes 8 de xuño, ás 12:00 horas na sede de CLUN en Ames.

“Queremos sumar ao avance do noso territorio, incorporando a diversidade nos nosos equipos de traballo. Impulsar a inclusión laboral de persoas con discapacidade en Galicia, redunda en beneficio de toda a sociedade”, asegurou Juan Gallástegui. “Este acordo é unha mostra máis do compromiso de CLUN con Galicia”, concluíu.

O vicepresidente de COGAMI agradeceu a colaboración de CLUN, explicando que “é necesario que o mundo da empresa aposte polas persoas con discapacidade, que as apoien  ofrecéndolles oportunidades e poñendo en valor as capacidades das persoas”.  “Non debemos esquecer, que é no emprego onde as persoas con discapacidade presentan máis vulnerabilidade, con taxas de paro que triplican a poboación xeral”, engadiu Sestayo.  

Compromisos adquiridos

Neste marco, COGAMI ofrece un asesoramento especializado en materia de integración laboral, accesibilidade e adaptación dos postos de traballo, ademais de realizar un acompañamento activo na selección de alumnado con discapacidade para o seu acceso a procesos formativos, así como na preselección de candidaturas a postos de trabalo ofertados para a inserción laboral de persoas con discapacidade. O acordo tamén prevé, como accións de sensibilización interna, a realización de charlas informativas na cooperativa CLUN, a fin de mellorar o coñecemento sobre a discapacidade e a diversidade entre o cadro de persoal.

Por outra banda, CLUN comprométese a impulsar a creación de postos de traballo estable, protexido e remunerado para persoas con discapacidade, ademais de promover unha contorna física que garanta a non discriminación deste colectivo, velando pola mellora da accesibilidade das súas infraestruturas e instalacións. Foméntase a organización de actividades formativas diversas, así como a realización de prácticas non laborais para persoas con discapacidade. No acceso a cursos con compromiso de contratación, outórgase preferencia a este colectivo.