Asociación de Discapacitados Físicos e Psiquicos de Mos

Asociación de Discapacitados Físicos e Psiquicos de Mos

 • Dirección: R/ Cesáreo Rodriguez Iglesias, nº 9, Torroso
 • Código Postal: 36417
 • Localidade: Mos
 • Provincia: Pontevedra
 • Correo electrónico: asodifisi@cogami.gal
 • Teléfono: 986487557
 • Teléfono móbil: 663145833
 • Fax: 986487557
 • Páxina Web: https://www.facebook.com/Asodifisi/

ORIXE:

A Asociación de Discapacitados Físicos e Psíquicos de Mos “ASO.DI.FISI” naceu grazas a un grupo de persoas con discapacidade adultos e pais de nenos/as tamén con discapacidade no ano 1990 co fin de buscar solucións aos moitos problemas que sufrían as persoas con discapacidade e as súas familias

OBXECTIVOS:

O obxectivo xeral da Asociación é a integración das persoas con discapacidade no conxunto da sociedade, sendo esencial a mellora da calidade de vida das persoas pertencentes a este colectivo, sen olvidar que a súa realidade social vese perxudicada por problemas asociados á súa minusvalía (tanto de tipo social, como persoal: baixo nivel de formación, baixos recursos económicos, baixo nivel de cualificación profesional, baixo nivel de autoestima, depresións, etc).

ÁMBITO DE ACTUACIÓN:

Nun primeiro momento, centraba o seu traballo nas persoas con discapacidade do Concello de Mos, pero actualmente ten un ámbito de actuación comarcal, abarcando tamén a concellos limítrofes como son Redondela, Porriño, Vigo e Salceda de Caselas.

FORMAMOS PARTE DE:

Sendo xa membro da Federación de Asocións de Minusválidos Físicos de Pontevedra “FAMFIP”, no ano 1997, solicitouse o seu ingreso na Confederación Galega de Minusválidos “CO.GA.MI.” entrando así a formar parte da estructura de COCEMFE.

Que facemos en Asodifisi?

 • INFORMACIÓN e ASESORAMIENTO:    
  • A Asociación realiza actividades diarias de información e asesoramiento no local social, proporcionando información xeral, laboral, sobre axudas e recursos dispoñibles das institucións públicas e privadas.
 •  ASISTENCIA PSICOLÓXICA  
 • ACTIVIDADES FORMATIVAS:   
  • Éstas van variando cada ano, pero as máis comúns son as seguintes:          
   •  Curso de ximnasia de mantemento     
   • Curso de cociña adaptada         
   • Obradoiro de xardiñeiría     
   • Obradoiro de cerámica  
   • Natación   
   • Reforzo pedagóxico. Lecto-escritura, psicomotricidade.
 • SERVICIO DE TRANSPORTE ADAPTADO.
 •      VISITAS-EXCURSIÓNS
 •  CHARLAS INFORMATIVAS   
  •     Tódolos anos realízanse as Xornadas sobre discapacidades no mes de novembro nas que se conta coa colaboración da Dra Flor Pérez, do Hospital Xeral de Vigo.      
 •    ENTREGA DE AGASALLOS DE NADAL   
  •    A finais de ano, sempre antes das datas de Nadal, facemos unha  entrega de agasallos a tódas as persoas discapacitadas socias de ASO.DI.FISI., recorrendo o municipio coa furgoneta e Papa Noel a bordo.
 • CONCURSO DE TARXETAS DE NADAL.
  • A tarxeta premiada no concurso é a que se utiliza como modelo para felicita-los socios no Nadal.

Dende o comezo desta Asociación tódolas  actividades desenvolvidas están xestionadas pola Xunta Directiva e persoal contratado mediante os programas de Cooperación da Xunta de Galicia. Para actividades específicas, como son a realización de cursos (ximnasia de mantemento, cociña, cerámica…), a Asociación vese na necesidade de contratar monitores para a impartición dos mesmos.

O noso enderezo é o seguinte:

Enderezo: R/ Cesáreo Rodriguez Iglesias, nº 9 Seixabre - Torroso


Código Postal: 36417

Localidade: Mos

Provincia: Pontevedra


Correo electrónico: asodifisi@cogami.gal

Teléfono: 986487557

Facebook:

Enche o formulario de contacto se desexas contactar coa asociación

Non se atoparon resultados!