Asociación de Enfermos de Artrite de Pontevedra

Asociación de Enfermos de Artrite de Pontevedra

 • Dirección: Rúa Pinal do Crego, s/n - Edificio Multiusos - Chapela
 • Código Postal: 36320
 • Localidade: Redondela
 • Provincia: Pontevedra
 • Correo electrónico: info@asearpo.org
 • Teléfono móbil: 638395017
 • Páxina Web: http://asearpo.org/

ORIXE:

ASEARPO constituiuse legalmente coma asociación sen ánimo de lucro no ano 2013 e está dirixida ás persoas da provincia de Pontevedra que padecen Artrite Reumatoide, Artrite Psoriásica, Artrite Idiopática Xuvenil (AIX) e Espondiloartritis, marcándonos coma obxectivo a mellora da calidade de vida do paciente, pero ao mesmo tempo ofrecéndolle a el e ao seu entorno familiar, orientación, apoio, información e asesoramento.

OBXECTIVOS:

 • Velar polas persoas con artrite reumatoide e enfermidades afíns, con ou sin discapacidade física e orgánica, desde un punto de vista sanitario, social, laboral e familiar, orientándolle e facilitándolle información, documentación e asesoramento de interese.
 • Elevar aos poderes públicos cantas peticións, estudos e suxestións se consideren oportunas para a satisfacción dos intereses das persoas con artrite reumatoide e enfermidades afíns, con ou sin discapacidade orgánica.
 • Fomentar a educación e formación integral das persoas con artrite reumatoide e enfermidades afíns.
 • Promover o acceso ao pleno emprego das persoas usuarias.
 • Informar á opinión pública e ós medios de comunicación social das necesidades e aspiracións das persoas con artrite reumatoide e enfermidades afíns.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN

A actuación social da Asociación Enfermos de Artrite Pontevedra queda circunscrita ó ámbito territorial da provincia de Pontevedra e a Comunidade Autónoma de Galicia.

Para o cumprimento dos fins da Asociación de Enfermos de Artrite de Pontevedra, realízanse as seguintes actividades:

 • Servizo personalizado e profesionalizado que atenda ás demandas das persoas con artrite reumatoide e enfermidades afíns.
 • Prestar especial atención ás familias, así como os colectivos menos favorecidos, mulleres, demandantes de emprego, infancia, xuventude e terceira idade.
 • Propiciar investigacións, estudos e publicacións sobre a artrite reumatoide e enfermidades afíns.
 • Organizar e participar en actividades deportivas, culturais e de ocio e tempo libre adaptadas ás necesidades de nenos e nenas con  artrite reumatoide.
 • Dar a coñecer as necesidades destas persoas e realizar propostas para lograr un bo funcionamento do Servizo Público Sanitario en canto ás persoas con artrite reumatoide

 

 

En concreto, as actividades que se realizan, son:

 • Información, orientación e apoio. Facilitar información veraz sobre a artrite, intentando resolver dúbidas e orientar sobre a convivencia ca enfermidade, así como obradoiros informativos con médicos de diferentes especialidades, fisioterapeutas, psicólogos, etc.
 • Sensibilización e divulgación. Difundir a existencia desta enfermidade con charlas informativas, prensa, xornadas, etc.
 • Actividades socioculturais e de saúde. Saídas terapéuticas a balnearios, saídas culturais e práctica de algún deporte de maneira suave.
 • Servizo xurídico.
 • Servizo de fisioterapia.
 • Atención Psicoterapéutica.

Centro cultural multiusos piñeiral do Crego

Piñeiral do Crego, s/n

CHAPELA – 36320 Redondela  

PONTEVEDRA

Email: info@asearpo.org

Enche o formulario de contacto se desexas contactar coa asociación